4 เคล็ดลับ ค้นหาลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นในยุค Digital Marketing

ปัจจุบัน Social media marketing เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากกับคนทั่วโลก ทุกอุตสาหกรรมกำลังถูกขับเคลื่อนไปด้วย Content Marketing กระบวนการทำธุรกิจผ่าน Digital Marketing เป็นหลักสูตรสำคัญไปแล้วในการทำงาน โดยการใช้งานเครื่องมือต่างๆอาทิ Search Engine Optimization หรือ Email Marketing กระบวนการทำงานเหล่านี้ล้วนเป็น Digital Marketing Strategies ที่ผู้กำหนดคือตัวเราเอง จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการที่จะรู้และเข้าใจเรื่อง Digital Marketing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ

Webdesignbypu.com ใน Content นี้เราจะมาทำ interest targeting พฤติกรรมลูกค้าในปัจจุบันนั้นใช้ Search Engines ในการค้นสินค้าเกือบทุกช่องทาง การได้ครอง Digital channels สักช่องทางนั้นจึงสำคัญมากกับการมีชีวิตรอดกับธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำไม่ได้เลยหากขาด Marketing Teams หนึ่งในคนสำคัญที่จะต้องเข้าใจ Social Media Platforms ต่างๆที่สำคัญคือคนที่เข้าใจการทำ Digital Marketing Campaigns หัวใจหลักของ Online Marketing ที่ Digital Marketing Agency ต้องการอย่างมากนั้นคือการค้นหาลูกค้าที่ตรงตามความต้องการ เรามาดูวิธีทำง่ายๆกันเลย

1.คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการมองหาหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อย
ลองหาความสนใจของฐานลูกค้าของคุณที่ง่ายต่อการค้นหา เมื่อคุณเพิ่มความสนใจในการกำหนดเป้าหมายของลูกค้าแล้ว คุณจะได้ข้อมูลลิสรายการความสนใจที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการขยายฐานลูกค้าในขั้นต่อไป

2.เจาะจงในการเลือกความสนใจ
พยายามกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้แคบโดยการเลือกความสนใจที่เจาะจง ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในธุรกิจที่จำหน่ายเครื่องประดับแฟชั่น คุณสามารถกำหนดเป้าหมายลูกค้าในหมวดหมู่ย่อยเครื่องประดับแฟชั่น ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่ช้อปปิ้งและแฟชั่น คุณยังสามารถเจาะจงได้มากขึ้นโดยการรวมคีย์เวิร์ดในช่องความสนใจ เช่น กำไลข้อมือ และเครื่องประดับทำด้วยมือ

3.ติดตามจำนวนการคลิกต่อวันโดยประมาณ
สังเกตขอบเขตของจำนวนการคลิกต่อวันโดยประมาณ ที่มีเข้ามาในช่องทางต่างๆของคุณว่าเป็นเช่นไร เมื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้เจาะจงมากขึ้นข้อมูลจะมีจำนวนน้อยลง แต่ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณให้ไม่เจาะจงมากเกินไป ซึ่งอาจไปจำกัดประสิทธิภาพการทำงานของโฆษณาของคุณ

4.ทำให้กลุ่มเป้าหมายของคุณมากขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย ช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ คุณจะค้นพบข้อมูลรวมต่างๆ เช่น ความสนใจ ซึ่งคุณสามารถนำมาใช้เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ที่อาจสนใจในธุรกิจของคุณได้ ซึ่งต้องคำนึงให้อยู่ในปริมาณที่คุณต้องการ

ทั้ง 4 ข้อนี้เมื่อเมื่อเราทำอย่างต่อเนื่องเราจะได้ interest targeting แบบง่ายๆเพือขยายฐานลูกค้าในขั้นตอนต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top